Arhiva dokumenti

Arhiva dokumenti

Arhiva dokumenti

 

 

UPISI

 

STATUT

>> Statut Dječjeg vrtića “Travica” (2013. godina)
>> Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića “Travica” (2018. godina)
>> Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića “Travica”
(2019. godina)

PRAVILNIK O RADU

>> Pravilnik o radu (2010. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (2011. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (2014. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (2015. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (2016. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (9. svibnja 2018. g.)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (9. listopada 2018. g.)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (20. siječnja 2020. g.)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (9. listopada 2020. g.)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (14. prosinca 2020. g.)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (26. siječanj 2022. g.)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (30. rujna 2022. g.)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (13. prosinaca 2022. g.)

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA

JAVNA NABAVA

>> Plan nabave za 2022. godinu (pdf)
>> Plan nabave za 2021. godinu (pdf)
>> Plan nabave za 2020. godinu (pdf)
>> Plan nabave za 2019. godinu (pdf)

FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠĆA

>> ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. g.  (31. svibnja 2021.)
>> ODLUKA o proceduri stvaranja ugovornih obveza  (16. lipnja 2021.)
>> ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. g.  (29. lipnja 2020.)
>> Odluka o proceduri zaprimanja računa, njihove provjere i plaćanja (2018. godina)
>> Odluka o proceduri napalate prihod (2018. godina)