Kutić za mame i tate

Kutić za mame i tate

 
Suradnja sa roditeljima se odvija:
  • Putem roditeljskih sastanaka
  • Svakodnevnih kratkih kontakata
  • Kutića za roditelje – edukativnih materijala (brošurice, letci..)
  • Mjesečne informacije:

– Skupina „Bubamare“ – 1. srijeda u mjesecu, u 16:30 sati
– Skupina „Loptice“ – 1. utorak u mjesecu, u 16:30 sati
– Skupina „Pčelice“ – 1. ponedjeljak u mjesecu, u 15:45 sati
– Skupina „Ribice“ – zadnji četvrtak u mjesecu, u 15:45 sati
– Skupina „Školjkice“ – zadnji utorak u mjesecu, u 15:45 sati
– Skupina „Leptirići“ – zadnja srijeda u mjesecu, u 15:00 sati

Novo radno vrijeme vrtića:

Radno vrijeme vrtića je od 5:45 sati do 16:30 sati