Dokumenti

Važni dokumenti

Dokumenti

DJEČJI VRTIĆ “TRAVICA”

VAŽNI DOKUMENTI USTANOVE

 

UPISI

 

STATUT

>> Statut Dječjeg vrtića “Travica” (2013. godina)
>> Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića “Travica” (2018. godina)
>> Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića “Travica”
(2019. godina)

PRAVILNIK O RADU

>> Pravilnik o radu (2010. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (2011. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (2014. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (2015. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (2016. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (9. svibnja 2018. g.)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (9. listopada 2018. g.)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (20. siječnja 2020. g.)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (9. listopada 2020. g.)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (14. prosinca 2020. g.)

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA

JAVNA NABAVA

>> Plan nabave za 2021. godinu (pdf)
>> Plan nabave za 2020. godinu (pdf)
>> Plan nabave za 2019. godinu (pdf)

FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠĆA

>> Završni račun 2020. godina (pdf)
>> Završni račun 2019. godina (pdf); >> Bilješke 2019. godina (pdf)
>> Završni račun 2018. godina (pdf); >> Bilješke 2018. godina (pdf)
>> Završni račun 2017. godina (pdf); >> Završni račun 2017. godina (xls); >> Bilješke 2017. godina (pdf)
>> Završni račun 2016. godina (xls)
>> Završni račun 2015. godina (xls)

>> ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. g.  (31. svibnja 2021.)
>> ODLUKA o proceduri stvaranja ugovornih obveza  (16. lipnja 2021.)
>> ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. g.  (29. lipnja 2020.)
>> Odluka o proceduri zaprimanja računa, njihove provjere i plaćanja (2018. godina)
>> Odluka o proceduri napalate prihod (2018. godina)