Dokumenti

Važni dokumenti

Dokumenti

DJEČJI VRTIĆ “TRAVICA”

VAŽNI DOKUMENTI USTANOVE

>> Arhiva dokumenti

 
 

UPISI

>> ODLUKA O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU U DJEČJI VRTIĆ “TRAVICA”
>> ZAKLJUČAK – SUGLASNOST GRADONAČELNIKA NA ODLUKU O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU U DJEČJI VRTIĆ “TRAVICA”
>> ODLUKA O UPISU DJECE I O MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ TRAVICA ZA PEDAGOŠKU 2023./2024. g.

 

STATUT

>> Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića “Travica” (7. srpnja 2023. godine)
>> Statut Dječjeg vrtića “Travica” (2013. godina)
>> Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića “Travica” (2018. godina)
>> Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića “Travica”
(2019. godina)

PRAVILNIK O RADU

>> Izmjene i donupe Pravilnika o radu (14. ožujka 2024. g.)
>> Izmjene i donupe Pravilnika o radu (19. siječnja 2024. g.)
>> Izmjene i donupe Pravilnika o radu (4. kolovoza 2023. g.)
>> Izmjene i donupe Pravilnika o radu (6. travnja 2023. g.)
>> Pravilnik o radu (17. siječnja 2023. g.)


PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA

>> Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (6. svibnja 2023.)
>> Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – pročišćeni tekst (2022. godina)
>> II. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (31. kolovoza 2022. )
>> I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (14. veljače 2022. )
>> Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (9. listopada 2020. )

SIGURNOSNO-ZAŠTITNE MJERE I PROTOKOLI POSTUPANJA
>> Sigurnosno-zaštitne mjere i protokoli postupanja
(9. veljače 2023)

 

JAVNA NABAVA

>> Plan nabave za 2023. godinu (pdf)
>> Plan nabave za 2022. godinu (pdf)
>> Plan nabave za 2021. godinu (pdf)
>> Plan nabave za 2020. godinu (pdf)
>> Plan nabave za 2019. godinu (pdf)

FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠĆA

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

>> ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. g.  (31. svibnja 2021.)
>> ODLUKA o proceduri stvaranja ugovornih obveza  (16. lipnja 2021.)
>> ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. g.  (29. lipnja 2020.)
>> Odluka o proceduri zaprimanja računa, njihove provjere i plaćanja (2018. godina)
>> Odluka o proceduri napalate prihod (2018. godina)