(17. srpnja 2023. god.)
N A T J E Č A J
za radna mjesta
STRUČNI SURADNIK-PSIHOLOG-PRPIRAVNIK m/ž
– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (do isteka pripravničkog staža)
>> NATJEČAJ

(17. srpnja 2023. god.)
NATJEČAJ za radno mjesto
SPREMAČICA m/ž
– 1 izvršitelj na određeno/puno radno vrijeme
>> NATJEČAJ

(17. srpnja 2023. god.)
NATJEČAJ za radno mjesto
POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU m/ž
1 izvršitelj  na određeno/puno radno vrijeme
>> NATJEČAJ

(17. srpnja 2023. god.)
N A T J E Č A J za radno mjesto  
POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ILI STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK
– jedan izvršitelj (m/ž), rad na određeno/ nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno
>> NATJEČAJ