U utorak, 28.06. 2022.  i u srijedu, 29.06. 2022., u sklopu suradnje vrtića i škole, održani su sastanci (od 8.00 – 10,30 sati)  djelatnica
Stručnih službi obje institucije te odgojiteljica i budućih učiteljica djece školskih obveznika.
Osnovni cilj  ove suradnje  je „premošćivanje barijera koje izazivaju stres i nezadovoljstvo u djece, roditelja i prosvjetnih djelatnika prije
i tijekom prijelaza među sustavima.“.  Osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju  je jedno od četiri temeljna načela Nacionalnog
kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Krajnji cilj suradnje je prenijeti informacije o djeci kako bi  se unutar školskog
sustava mogla osigurati što bolja pripremljenost i  spremnost  za prihvat djeteta te zajedničko djelovanje usmjereno na dijete i njegovu dobrobit, vodeći računa ponajprije o psihofizičkim osobinama djece, njihovim potrebama i mogućnostima.
Zahvaljujemo  svim sudionicama na konstruktivnoj i vrlo ugodnoj suradnji!