I ove godine, 27. siječnja 2024. bili smo tradicionalni  sudionici Dječje karnevalske povorke u Rijeci.

Od 60 maškaranih skupina Dječji vrtić Travica je nastupi 5. po redu i predstavio  se u tradicionalnoj senjskoj maškaradi Senjski Pijaroti, uz muzičku pratnju, himnu vrtića „Mi smo senjski vrtićanci“.

Ukupno je u Rijeku krenulo 36 djece, (predškolci i budući predškolci) sedam odgojitelja, psihologinja i ravnateljica.

Zahvaljujemo Gradu Senju i TZ grada Senja na  pruženoj pomoći u realizaciji projekta. Naime, Grad je snosio troškove šivanja maškarade, a TZ  troškove prijevoza djece u Rijeku.