(24. listopada 2023. god.)
N A T J E Č A J
za radna mjesto
POMOĆNI RADNIK  ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU
– 2 izvršitelja/ice za rad s djecom s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) dok postoji potreba, a najdulje do 31. kolovoza 2024. godine
>> NATJEČAJ

(24. listopada 2023. god.)
N A T J E Č A J
za radno mjesto

ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE
– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) u kraćem programu predškole od 1. prosinca 2023. do 9. veljače 2024. godine. Mjesto rada: Sv. Juraj (u prostoru OŠ) 
>> NATJEČAJ