U DJEČJEM VRTIĆU TRAVICA OBILJEŽILI TJEDAN DJETETA

U tjednu od 3. – 7. listopada 2022. godine u dječjem vrtiću smo obilježili  Dječji tjedan.Bio je to posebno zanimljiv tjedan ispunjen mnoštvom lijepih i interesantnih igara i aktivnosti.

Sve aktivnosti bile su potaknute sa ciljem Dječjeg tjedna uz posebnu pozornost ostvarivanju dječjih prava, potreba ali i njihove odgovornosti te u skladu sa tim organiziranju i provođenju prigodnih igara, priča i stvaralačkih aktivnosti.

Svaka odgojna skupina je na svoj način obilježila tjedan posvećen djeci.