U petak 26. ožujka 2022. u trajanju od 16.00 – 20.00 sati, te u subotu 27. ožujka 2022. u trajanju od 8.00 – 17.00 u našem vrtiću održana je edukacija odgojitelja i stručnih suradnika pod nazivom „Praktična edukacija odgojitelja i stručnih suradnika za pružanje podrške djeci s teškoćama“. Edukacija je održana u suradnji s Centrom Profectus, a predavač Darko Kobetić, edukacijski rehabilitator, educirao je djelatnike o sljedećim temama:

• Rano otkrivanje djece s teškoćama
• Kako pozitivno utjecati na socio-emocionalni razvoj djeteta s teškoćama
• Metode rada s djecom s motoričkim, senzoričkim, intelektualnim teškoćama, poremećajima iz spektra autizma, poremećajem pažnje i hiperaktivnosti – prilagodbe aktivnosti i okoline
• Stvaranje pozitivne klime za razvoj inkluzije
• Suradnja s roditeljima djece s teškoćama
• Inkluzivna radionica (aktivno sudjelovanje djelatnika, uz puno primjera iz prakse)

Ključne kompetencije koje se stječu ovom edukacijom su stvaranje pozitivnog ozračja za djecu s teškoćama i cijeli kolektiv, pozitivan odnos prema djeci s teškoćama i njihovim roditeljima, primjena novih metoda u radu, detektiranje odstupanja u razvoju i upućivanje djece u program rane intervencije.
Po načelu univerzalnosti većina onog što je poticajno za djecu s teškoćama u razvoju dobro je i za djecu tipičnog razvoja.

Po završteku treninga sve polaznice dobile su certifikat o stjecanju kompetencija za pružanje podrške djeci s teškoćama predškolske dobi u redovnom sustavu odgoja i obrazovanja.
Zahvaljujemo svim roditeljima koji su nam, u duhu pravog partnerstva, omogućili početak edukacije u 16.00 sati.