Obilježen je blagdan Sv. Jurja, zaštitnika Grada Senja

U Dječjem vrtiću TRAVICA  u periodu od 19.- 23. travnja 2021. godine obilježen je blagdan Sv. Jurja,  zaštitnika Grada Senja.

Prigodnim  aktivnostima,  stihovima, likovnim izražavanjem raznim likovnim tehnikama , pjesmom, pokretima uz muziku, posjetama Tvrđavi Nehaj i šetnjama Gradom obilježili smo Dan grada Senja.

Na inicijativu NP Sjeverni Velebit , a  povodom Dana Grada, djeca Dječjeg  vrtića Travica  i djeca kraćeg programa predškole u Krasnu uključila su se  likovnim radovima  u obilježavanje Dana planeta zemlje . Radovi će biti izloženi u Kući Velebita  u Krasnu.