DJEČJI TJEDAN 5.10. – 11.10.

Dječji tjedan je posvećen djeci, a obilježavamo ga svake godine u mjesecu listopadu posebno osmišljenim sadržajima. Cilj nam je promicanje dječjih prava, njihovog položaja u društvu i u obitelji. U vrtiću kroz odgojno-obrazovne aktivnosti štitimo i unapređujemo dječja prava i svakodnevno implementiramo sva pravila Konvencije o pravima djeteta kojima se jamči zaštita prava djece.

Ove godine zbog prisutne aktualne pandemije COVID-19 i definiranih epidemioloških mjera dječji tjedan obilježili smo unutar odgojnih skupina. Skupina ”Pčelice” proslavili su pravo na toleranciju i različitost, a ”Leptirići” su nam istaknuli koja su to temeljna dječja prava kroz likovno i literarno stvaralaštvo. Skupina ”Ribice” pokazala nam je kako se zalažemo za jedno od najvažnijih prava djece – pravo na igru, pravo na obrazovanje i slobodno mišljenje kroz dramsko – scenske, likovne i glazbene sadržaje. Skupina ”Zvjezdice” dječji tjedan obilježila je i na vanjskom prostoru sportsko-rekreacijskog centra ”Nehaj” uz naglašavanje važnosti prava slobode kretanja. Sloganom ”Ljubav djeci prije svega” izrazili smo u otiscima dječjih dlanova kroz pojedine odgojne skupine. Djeca u jaslicama zajedno s odgojiteljicama su kroz brojne različite sadržaje objedinili prava na slobodu izražavanja naših najmlađih.

U svim vrtićkim skupinama razgovaralo se o dječjim pravima i obvezama, prijateljstvima i različitostima te su naša djeca potaknuta razgovorima, nacrtala i ispisala poruke, pozitivne poruke o prijateljstvu, toleranciji, važnosti međusobnog pomaganja i sl.