Poštovani roditelji,

Od 25. svibnja do 8. lipnja počinju upisi djece u Dječji vrtić „Travica“ za pedagošku 2020./2021. godinu.

Sve o upisima i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći OVDJE.

         OBAVIJEST O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ TRAVICA ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

          PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ TRAVICA ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

          ZAHTJEV ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGE (DOSADAŠNJI KORISNICI) U PEDAG. 2020./2021. G.