OBAVIJEST

POZIVAMO VAS U PETAK,

20.12.2019. g. U 18,00 SATI

U DOM KULTURE NA BOŽIĆNU PRIREDBU

„BOŽIĆNE ZVJEZDICE“.

UZ BROJNE SUDIONIKE NASTUPAJU I PREDŠKOLCI DJEČJEG VRTIĆA TRAVICA.

OSTALA VRTIĆKA DJECA POZVANA SU DA DOĐU SA SVOJIM RODITELJIMA PRATITI PROGRAM I DOČEKATI DJEDA BOŽIĆNJAKA S DAROVIMA.

DJECA, POLAZNICI JASLICA ISTI DAN ĆE TIJEKOM JUTRA  U VRTIĆU DOBITI DAROVE.

HVALA TATI NAŠEG LUKE, g. JOSIPU SAMARŽIJI, ENERGO-SAM d.o.o., RAPAIN KLANAC BRINJE, NA KUPLJENIM DAROVIMA  ZA SVU DJECU VRTIĆA.