EDUKACIJA DJECE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITEU

 

Najstariji vrtićarci, njih 23-je  su danas  imali priliku educirati se o sustavu civilne zaštite.

Predavanje je održala zaposlenica službe  za civilnu zaštitu u Gospiću gđa. Đurđica Matajia.

Predškolci  su informirana sa postojanjem  brojnih  hitnih službi i njihovim brojevima te momentima  kako se ponašati u slučaju nesreća i prirodnih katastrofa i nepogoda.

Djeca su pokazala veliki interes za predavanje i aktivno su sudjelovala u prezentaciji njima vrlo zanimljive tematike.