RADIONICE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI NA TEMU ODRŽIVOG GOSPODARENJA OTPADOM

 

U sklopu provedbe projekta „Smanjimo smeće, ne bacajmo otpad u iste vreće“, Grad Senj je za svoje najmlađe sugrađane, polaznike dječjeg vrtića Travica, priredio 2 izobrazno-informativne aktivnosti, od ukupno 11 koliko ih se provodi u sklopu projekta.

Tako su dana, 21.  i 22. svibnja 2019. g. održane radionice za djecu predškolske dobi na temu održivog gospodarenja otpadom, a 6. lipnja 2019. g. su svim polaznicima DV Travica podijeljene i edukativne bojanke. Cilj ovih aktivnosti je djeci približit tematiku gospodarenja otpadom kako bi nove generacije stasale u ekološki osviještene građane.